tywysogion gwynedd

Ymwelwch â'r Lleoliadau yng Ngogledd Cymru sydd wedi eu cynnwys yn Nofelau 'Tywysogion Gwynedd' gan Sharon Penman

“Mae Cymru yn wlad wyllt a hardd yn llawn coedwigoedd a mynyddoedd.”
- o 'Here Be Dragons' gan Sharon Penman

Caiff gogledd Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri eu hedmygu yn fyd eang am eu golygfeydd syfrdanol a harddwch dramatig y mynyddoedd. Mae’r ardal yn gorwedd yng nghanol y gwrthdaro a fu rhwng y Cymry a’r Saeson (wrth i’r Saeson ymosod ar Gymru) yn y 12fed a’r 13eg Ganrif, sy’n darparu’r cefndir ar gyfer y Drioleg Gymreig gan Sharon Penman (gweler y panel ar y dde am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r nofelau).

Mae’r nofelau yn ymdrin â’r cyfnod o 1183 i 1283, ac yn rhyfeddol, gallwn ymweld â nifer o’r safleoedd yma heddiw - o’r safleoedd archeolegol, i eglwysi, cestyll trawiadol a llawer mwy. Dilynwch gamau Tywysogion Cymru ar y teithiau gyrru neu mae modd i chi wneud taith eich hun o’r safleoedd sydd o ddiddordeb i chi. Mae yna ambell i daith cerdded hefyd sy’n ymweld â golygfa fawreddog o’r Rhaeadr Fawr a’r eglwys hardd a heddychol yn Llanrhychwyn.

map

Yn fwy na dim, rydym am i chi fwynhau’r golygfeydd a’r cyfoeth o hanes sydd yn bodoli yng Nghymru. Heb amheuaeth, bydd eich cyfnod yng ngogledd Cymru yn eich annog i ddychwelyd yn ôl dro ar ôl tro i weld rhagor o berlau’r ardal.

Mae’r holl deithiau gyrru yn cychwyn ac yn gorffen ym Metws-y-coed - sy’n sylfaen delfrydol i archwilio’r ardal. Os oes angen cymorth arnoch i ddarganfod llety yna cliciwch ar y cyswllt ‘Llety’ lle cewch wybodaeth am amrediad eang o ddarparwyr llety graddedig yn yr ardal.

Ynglŷn â Nofelau y Drioleg Gymreig
gan Sharon Penman

here be dragonsfalls the shadowthe reckoning

Mae’r nofel ‘Here Be Dragons’ yn adrodd stori Llywelyn ap Iorwerth, Tywysog Gwynedd, a geisiodd uno Cymru ac a fu’n agos iawn i wneud hynny, a daeth yn adnabyddus i bawb fel Llywelyn Fawr. Mae ‘Falls the Shadow’ yn dilyn hanes meibion Llywelyn sef Gruffydd a Dafydd, a’r gynghrair rhwng Simon de Montfort a Llywelyn ap Gruffydd. Ac yn olaf mae ‘The Reckoning’ yn adrodd hanes Llywelyn ap Gruffydd a geisiodd ddilyn yng nghamau ei daid drwy uno Cymru a daeth yn adnabyddus i bawb fel Llywelyn Ein Llyw Olaf sef Tywysog Cynhenid Olaf Cymru.

Mae’r nofelau yn ymdrin â’r cyfnod o 1183 i 1283, ac yn rhyfeddol, gallwn ymweld â nifer o’r safleoedd yma heddiw - o’r safleoedd archeolegol, i eglwysi, cestyll trawiadol a llawer mwy.

Ynglŷn â’r Hanes a Ddefnyddiwyd ar y Wefan

Ar-lein

Mae rhywun yn dueddol o feddwl mai hanes yw’r gwirionedd ond y broblem yw ei fod yn hen! Felly, mae’n rhaid dehongli o’r ffeithiau sy’n gyfarwydd ag nid yw’n anarferol i’r dehongliad newid wrth i ni ddarganfod rhagor o ffeithiau. Rydym wedi ymchwilio’r wybodaeth ar y wefan hyd eithaf ein gallu drwy ddefnyddio nifer o ffynonellau gwahanol ond rydym wedi cynnwys nodiadau cryno ynglŷn â phob safle we gan fod safleoedd mwy arbenigol ar gael. Rydym wedi darparu cysylltiadau (pan mae’n bosib) os ydych chi’n dymuno ymchwilio ymhellach i unrhyw agwedd ar gyfer eich cyfeirio ar y trywydd iawn.

O ran sillafu, yn gyffredinol, rydym yn defnyddio’r sillafiad a ddefnyddir gan Sharon Penman. Mae’r Gymraeg, fel pob iaith arall, wedi esblygu dros y blynyddoedd gyda newidiadau mewn sawl sillafiad. Hefyd, mae gan lawer o gestyll yn enwedig, nifer o enwau er mwyn cymhlethu pethau ymhellach.

Gwybodaeth Cysylltu

Am fwy o wybodaeth defnyddiwch y manylion isod:

E-bost: info at princesofgwynedd dot com

www.princesofgwynedd.com

Wedi ei ariannu'n rhannol gan y sefydliadau canlynol

parc cenedlaethol eryritpnwbwrdd iaith cymraeg

pen y dudalen pen y dudalen argraffu’r dudalen hon argraffu'r dudalen hon